De kas aan de Alkemadelaan wordt verder uitgebreid met nieuwbouw. De teelt van de Phalaenopsis wordt geïntensiveerd en verder ontwikkeld en uitgebreid.