75 jaar vooruitstrevend vakmanschap

Over ons

Je bent hier:

Onze bedrijfscultuur bestaat uit continuïteit en no-nonsense. Onze werknemers werken enthousiast mee aan de kwaliteit en groei van het bedrijf. Ons team is ambitieus en houdt zich aan gemaakte afspraken. Hierdoor zijn we een betrouwbare en strategische partner voor onze klanten en kunnen we maatwerk bieden op topniveau.

Wij werken volgens hoge standaarden om een exclusief kwaliteitsniveau te kunnen garanderen en  blijven innoveren en ontwikkelen op allerlei gebieden om steeds te kunnen voldoen aan de vraag van de klant! Dat is voor ons vooruitstrevend vakmanschap.

Tijdens het teeltproces zorgen wij ervoor dat de planten zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden. We gebruiken hiervoor geïntegreerde gewasbescherming. Waar mogelijk gebruiken we biologische middelen want dat is natuurlijk prettig voor iedereen.

We telen bewust met oog
voor mens en milieu

Certificering

We zetten ons in voor een duurzame wereld: we hebben oog voor de impact die we hebben op onze omgeving. Dat geldt voor zowel milieu als mens. Om dit aan te kunnen tonen laten we ons voortduren testen door o.a. MPS, wat ons diverse certificaten oplevert. Zie hieronder om ze te downloaden.

Dracaena

Het aandeel veen in het grondmengsel waarop de Dracaena telen is verminderd van 80 naar 70%. Het mengsel bestaat uit 30% circulaire materialen, bekend onder de noemer Hydrafiber dat bestaat uit compost en houtvezels. We zetten er ons actief voor in om het % circulaire materialen te verhogen: we sluiten ons aan bij de collectieve ambitie in de keten om meer hernieuwbare grondstoffen in organische substraten te verwerken.

Phalaenopsis

Ook onze substraten zijn vervaardigd op een duurzame en correcte wijze met grondstoffen die voldoen aan nationale en internationale regelgeving. Zij voldoen aan de ISO-normen net als aan de normen die het RHP-keurmerk vereist; hieronder valt chemische, fysische en fytosanitaire controle van grondstoffen en eindproducten. De uit Portugal afkomstige schors heeft een verplichte warmte-behandeling ondergaan om dennenhoutaaltjes te voorkomen.

Water (her)gebruik

Wij hebben 76.000 m2 kasoppervlak (= gelijk aan bijna 11 voetbalvelden). Wij recirculeren dit water 100% en daardoor maken we geen gebruik van kraanwater wat een grote ‘besparing’ oplevert en verduurzaming betekent. Voor de Phalaenopsis teelt is overigens relatief weinig water benodigd in vergelijk tot andere teelten.

Het afvalwater wordt afgevoerd naar coöperatieve Tuinbouw Waterzuivering De Vlot. Hier wordt het water gezuiverd en worden zaken als meststoffen eruit gefilterd. Deze worden omgezet tot vaste stoffen die hergebruikt worden door andere partijen.

Luchtzuiverend

De Dracaena staat op nummer 6 in de top 10 van de meest luchtzuiverende planten. Een Top 10-lijst die is opgesteld door NASA naar aanleiding van hun eigen onderzoek. Dracaena‘s zuiveren de lucht en produceren extra zuurstof.

Potten en verpakkingen

Het plastic dat we gebruiken voor onze planten, voor zowel potten als verpakkingen, is voor zover mogelijk hergebruikt plastic en is gemaakt van 100% PCR materiaal. We bieden onze klanten ook de keuze voor een “pulptray” en papieren wikkel als alternatief voor plastic.

Energie

Met onze WarmteKoudeOpslag (WKO) besparen we jaarlijks honderdduizenden m3 aan aardgas. Dit getal is gelijk aan het verbruik van ongeveer 150 meerpersoonshuishoudens.

Wij gaan in 2023 aansluiten op geothermie. Dit is in samenwerking met verschillende kwekers onder de naam warmte-coöperatie Polanen. We maken dan gebruik van aardwarmte en zullen daarmee besparen op aardgas.

Biologische gewasbescherming

We zetten bij voorkeur biologische gewasbeschermingsmiddelen in en dat doen we dan ook  zoveel als mogelijk.

LED-verlichting

Wij zetten LED-verlichting op grote schaal in om jaarrond dezelfde consistente topkwaliteit te kunnen leveren. LED-licht is efficiënter dan normaal groeilicht. Het heeft nauwelijks stralingswarmte waardoor het klimaat in de kas optimaal is. Het gewas heeft de extra warmte in die teeltfase ook niet nodig. Door LED-verlichting kan het aantal licht-uren worden opgeschroefd, zonder dat het klimaat in de kas verandert. De combinatie van SON-T licht en LED-licht geeft meer mogelijkheden in het sturen van de teelt. We kunnen er snel mee schakelen wat m.b.t. de planning erg gunstig is. En last but not least: er wordt aanzienlijk minder stroom verbruikt.

We blijven innoveren en ontwikkelen op allerlei gebieden om steeds te kunnen voldoen aan de vraag van de klant! Dat is voor ons vooruitstrevend vakmanschap.

Kwaliteit als basis

De kwaliteit van onze Phalaenopis en Dracaena is hoog: we maken gebruik van innovatieve mechanisatie-en teelttechnieken die wij toepassen in geautomatiseerde processen. We houden hierbij onze impact op het milieu nauwlettend in de gaten. De kwaliteit wordt niet in de laatste plaats behaald door het team van medewerkers, een van de belangrijkste pijlers van ons bedrijf. De certiferingen MPS-ABC (met kwalificatie A), MPS-GAP, GRASP en MPS-SQ onderschrijven onze inspanningen op dit gebied. We zijn tevens opgenomen in het register van MPS Product Proof. Ook zijn we lid van Sedex.

MPS

75 jaar vol mijlpalen

Kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie zijn belangrijke waarden voor kwekerij Piet Vijverberg. Dat onze klanten onze producten waarderen blijkt uit de lange historie van ons bedrijf. We zijn van oudsher gevestigd in het Westland waar inmiddels de derde generatie Vijverberg actief is.

De grondlegger van de kwekerij is Kees Vijverberg. Hij startte in 1946 in Naaldwijk als groentekweker en voegde daar later sierteelt aan toe. Zoon Piet kwam in 1964 erbij en in 1993 trad ook Sander, zoon van Piet en kleinzoon van Kees, toe tot het bedrijf. Vanaf 1984 telen wij kamerplanten en hebben we ons hierin gespecialiseerd; er zijn in de loop der tijd diverse soorten potplanten geteeld. De laatste jaren ligt onze focus op Phalaenopsis en Dracaena die wij kweken aan de Alkemadelaan in Monster. Hier is de kwekerij stapsgewijs uitgebreid tot 7,6 ha. waarvan 1 ha. Dracaena en 6,6 ha. Phalaenopsis.

We zijn erg trots op ons bedrijf en op onze klanten die ons keer op keer het vertrouwen geven om de mooiste producten voor hen te kweken. Dat we 75 jaar bestaan is voor ons hét bewijs dat ons streven naar perfectie loont en dat de passie die ons team heeft voor onze producten door de klant wordt gewaardeerd.

 • 2022

  Vroeger haalde oma Vijverberg wel eens de bekende uitspraak aan: “Alleen gekken en dwazen zetten hun naam op deuren en glazen“.  Nu geldt: “Be good and tell it”  We hebben daarom een prachtige corporate video laten maken. Kijk je mee?
 • 2021

  Een jubileum vraagt om een nieuwe folder! We blijven onze klanten verrassen met onze producten. Nu ook online in te zien.
 • 2021

  Dit jaar is een jubileumjaar. We bestaan 75 jaar en daar zijn we trots op. We hebben onze autoriteit binnen onze teelt bewezen. Dat blijkt uit het feit dat onze klanten ons steeds weer kunnen vinden en tevreden zijn over onze kwaliteit en service. We intensiveren onze communicatiematerialen en maken een display voor promotie op…
 • 2020

  Een raar jaar gezien de Covid-19 pandemie. Ons bedrijf werd minimaal geraakt en al naar gelang de tijd vorderde bleek dat de consument meer ging uitgeven aan dingen die het huis opvrolijken en kocht men vaak planten.
 • 2019

  We werken steeds meer samen met mediapartners om ons bereik te vergroten. Zoals ook met de @Bloemenkrant. We lieten ons interviewen in een prachtige setting in Hotels van Oranje in Noordwijk.
 • 2019

  We breiden onze MPS-certificering uit tot hoogste niveau. De MPS-A status is nu compleet gemaakt met het behalen van de certificaten MPS-GAP, MPS-SQ en MPS-Product Proof. Dit is een belangrijke mijlpaal voor in ons streven zo duurzaam en verantwoordelijk mogelijk te telen.

Sponsoring

Je kunt onze naam ook in de regio ook op andere plekken tegenkomen dan op onze eigen kas. Wij vinden het namelijk belangrijk om lokale inititatieven te ondersteunen en tonen door middel van sponsoring onze maatschappelijke betrokkenheid. Zodoende ondersteunen wij (sport)verenigingen en diverse maatschappelijke initiatieven;

Werken bij Piet Vijverberg

Bij het team van Piet Vijverberg horen betekent dat je meewerkt aan de ontwikkelingen op het gebied van de glastuinbouw in het algemeen en specifiek aan de ontwikkeling van Phalaenopsis en Dracaena.

Wij maken gebruik van de nieuwste technieken en daarom is het een moderne plek om te werken met goede voorwaarden.