De productie op de locatie aan de Van Prooyelaan wordt gestaakt en de kwekerij aan de Alkemadelaan wordt verder uitgebreid.