Sander start met de teelt van Phalaenopsis. Nadien hebben we ons hierin succesvol gespecialiseerd en is het de kern van ons bedrijf, samen met de Dracaena.