mps
MPS-ABC (Status A)

Dit is een milieucertificaat dat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant of bol geteeld wordt. Dit gebeurt door middel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerden referentieverbruiken. Het certificaat MPS-ABS werkt met verschillende kwalificaties; MPS-A+, -A, -B, -C. MPS A+ is de hoogste kwalificatie. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het certificaat. Op deze manier kun je erop vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

MPS-GAP

Dit certificaat is speciaal voor bedrijven die aan supermarkten leveren. Hierin zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid.

MPS-Socially Qualified

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Internationale supermarktketens focussen zich, naast milieu eisen, steeds vaker op de sociale aspecten in de bedrijfsvoering.

MPS-Productproof

Een garantie voor duurzame producten. Met MPS-Productproof wordt er ingezoomd op de gewasbeschermingsmiddelen die toegepast worden om het gewas te beschermen tegen ziekten en/of plagen. Met MPS- Productproof wordt de registratie van gewasbeschermingsmiddelen gecontroleerd door het nemen van een monster van het gewas. Deze registratie helpt ook bij het controleren of de bloemen en planten voldoen aan de extra regels van supermarkten, bouw- en tuincentra. Met MPS-Productproof kan een kweker bijvoorbeeld aantonen dat een product “bee-friendly” is, en dus niet schadelijk is voor bijen. Kijk voor meer informatie op www.my-mps.com

Piet Vijverberg is een lid van Sedex (www.sedexglobal.com) Sedex is een van de werelds grootste samenwerking platformen voor inkopers, leveranciers en auditors, om informatie snel en makkelijk te rapporteren en te delen. Het platform wordt gebruikt door meer dan 40.000 leden in meer dan 150 landen om de prestaties, betreffende; arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid, het milieu en bedrijfsethiek te beheren.

Het hebben van een lidmaatschap van Sedex is een teken van Piet Vijverberg’s bereidheid om informatie de delen, en om deze informatie te gebruiken voor het beheren en bevorderen van ethische standaarden binnen de bevoorradingsketen.’

 

ggn

GGN staat voor gecertificeerde, verantwoorde land- en tuinbouw. Transparantie vormt de kern van dit label. Het GGN-label is een zichtbaar bewijs, dat verschillende, complexe processen zijn gecontroleerd om consumenten gerust te stellen in hun dagelijkse aanschaf van groente en planten. Zo bevordert het label een veilige en verantwoorde land- en tuinbouw en transparantie ter ondersteuning van wereldwijde duurzame ontwikkeling voor het welzijn van toekomstige generaties en onze planeet.

 

TwitterFacebookLinkedInPinterestShare